Veelgestelde vragen – Huisartsenpraktijk Donkerbroek – Donkerbroek

Welkom op de website van huisartsenpraktijk & apotheek Donkerbroek

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.

Tevens kunt u via MijnGezondheidNet uw medicijnen herhalen, een afspraak inplannen bij de huisarts, een vraag stellen en uw medisch dossier inzien. Door te klikken op de button 'MijnGezondheidsNet' hieronder komt u op de juiste site en hoeft u alleen nog in te loggen met uw DigiD.

Huisartsenpraktijk Donkerbroek
Herenweg 43 8435 WP Donkerbroek

Veelgestelde vragen

Ik ben ’s middags tussen 15:00 en 17:00 niet in de gelegenheid om mijn medicijnen op te halen. Mag dit ook op een andere tijd?

U mag ’s ochtends tussen 8:00 en 12:00 uur uw medicijnen komen halen. Graag zelfs! We hebben ’s middags alleen tussen 15 en 17 uur, omdat we dan de bestelde medicijnen klaar moeten maken. Hierbij moeten we geconcentreerd kunnen werken, zodat we geen fouten maken. Vandaar dat we het zelfs heel fijn zouden vinden als u ’s ochtends uw medicijnen haalt!

Waarom krijg ik een medicatielijst bij mijn medicijnen?

U krijgt bij het bestellen van uw medicijnen één maal per jaar een uitdraai mee van de medicijnen die u op dat moment gebruikt. Deze dient u goed te bewaren! Wanneer u naar het ziekenhuis moet en/of u hebt plotseling hulp nodig van een andere huisarts/dokterswacht, dan is deze lijst ook belangrijk voor hen! Het is belangrijk voor andere hulpverleners om te weten welke medicijnen u gebruikt, omdat dit hen kan helpen bij het nemen van (medische) beslissingen.
Tevens is het voor u belangrijk om bij wijzigingen van uw medicatie dit door te geven aan ons, zodat het in ons computersysteem aangepast kan worden. Een nieuwe medicatie uitdraai wordt vervolgens gemaakt en haalt u deze dan zo spoedig mogelijk op!

Waar vindt ik betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziekte, gezondheid, behandelingen, etc.?

Op de website http://www.kiesbeter.nl vindt u betrouwbare en onafhankelijke informatie over alles wat met ziekte, gezondheid, etc. te maken heeft. Deze site is een initiatief van het ministerie van VWS en is ondergebracht bij het RIVM. Verder vindt u op www.thuisarts.nl. betrouwbare info over ziekten.

Ik wil graag een gezondheidsverklaring. Kan mijn arts die geven?

Voor een medische verklaring kunt u terecht bij een andere dan uw eigen huisarts. U kunt hiervoor overleg plegen met uw huisarts.

Ik ga naar het buitenland. Welke vaccinaties heb ik nodig?

Informeer bij de dichtsbijzijnde GGD of kijk op www.traveldoctor.nl. De meeste inentingen kunnen op de praktijk gegeven worden.
Een inenting tegen gele koorts kan alleen bij de GGD.

Hoe kom ik aan een verwijsbrief?

Een verwijsbrief wordt geschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan.

Ik heb een tekenbeet opgelopen. Moet ik nu een kuur?

Nee, u hoeft niet acuut een kuur. Het is echter wel zéér belangrijk om de teek zo snel mogelijk te verwijderen; dit verkleint de kans op de ziekte van Lyme. Noteert u de datum van de tekenbeet en houdt u de komende 3 maanden de plek van de beet in de gaten. Het is niet erg als de kop van de teek in uw huid blijft zitten. Deze zweert er vanzelf uit.  Meer informatie over teken kunt u vinden op Thuisarts.nl.(tekenbeet)

Mijn kind heeft nu hoge koorts. Kan de dokter even komen?

Een visite bij een kind met alleen koorts en verder geen andere klachten is in principe niet nodig. Jonge kinderen kunnen snel hoge koorts ontwikkelen. Dit is meestal onschuldig. Neemt u contact op met uw huisarts:
-als de koorts langer dan 3 dagen duurt of de koorts keert terug
– het kind zieker wordt en andere (ernstige) symptomen vertoont, zoals sufheid, kreunen, koortstuip, minder drinkt
– u het zelf niet vertrouwt
– uw kind jonger is dan 3 maanden
Meer informatie over koorts bij kinderen kunt u (wederom) vinden op onze site onder Aandoeningen->NHG patientenbrieven.

Hoe kom ik aan informatie over zelfzorggeneesmiddelen?

U kunt op www.apotheek.nl allerlei informatie vinden over zelfzorgmiddelen. U kunt ook zelfzorgmiddelen kopen in onze apotheek. Voordeel hiervan is dat het ook geregistreerd wordt in uw medisch dossier, en er ook gekeken wordt of het past bij uw andere medicijnen.

Wie is uw huisarts? Inschrijving op naam (ION)

Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven, de ION-database. En verder niets!

Waarom?

• Om te weten wie bij welke huisarts staat ingeschreven. Uw zorgverzekeraar betaalt huisartsen elk kwartaal voor elke patiënt een basisbedrag.
Daarvoor moeten wij als huisartsen aan kunnen tonen wie er bij ons in de praktijk thuishoort. Als dat niet duidelijk is, moesten we
u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dankzij de ION-database verleden tijd.

Wat staat er wel en niet in?

• Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw
huisartsen en die van uw zorgverzekeraar.
• Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

Wie mogen wat?

• Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION-database. Voor de toegang is een
speciaal certificaat nodig, en de gegevens worden op een veilige manier verstuurd.
• Voor het gebruik van de ION-database zijn spelregels gemaakt. Iedereen moet zich daaraan houden.
Om ervoor te zorgen dat er altijd op een veilige en zorgvuldige wijze wordt gewerkt.
• Huisartsen kunnen hun eigen patiënten aanmelden en afmelden, hun eigen gegevens inzien en wijzigen.
• Huisartsen kunnen ook controleren of een nieuwe patiënt staat ingeschreven bij een andere huisarts.
• Huisartsen kunnen iemand anders – bijvoorbeeld de persoon die hun financiële administratie verzorgt –
machtigen om toegang te krijgen.
• Zorgverzekeraars kunnen controleren of de nota bij de juiste huisarts hoort. Alleen van de mensen die bij
hen zijn verzekerd.

En u als patiënt?

• U kunt een afschrift krijgen van uw gegevens in de ION-database.
• U kunt vragen om uw gegevens te verwijderen.

Vragen?

• U kunt terecht bij uw huisarts.
• U kunt ook terecht bij de stichting ION.
• Op www.inschrijvingopnaam.nl staan de spelregels ook.
Stichting ION
Inschrijving Op Naam voor en door huisartsen!
p/a LHV Postbus 20056 3502 LB Utrecht
www.inschrijvingopnaam.nl • info@stichting-ion.nl • 030 282 37 23

Ik heb een klacht over mijn huisarts. Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Allereerst is het uiteraard belangrijk om uw klacht te bespreken met uw huisarts. U kunt
hiervoor ten alle tijde terecht bij één van hen.
Indien nodig kunt u ook uw klacht melden bij de Klachtencommissie Huisartsenzorg
Noord-Nederland. Dit kan via hun website http://www.skhnn.nl
Kijk ook onder het kopje ‘privacy en klachten’ bij algemene informatie.